Üniversite Onaylı Eğitici Eğitimleri

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

Katılımcılara yangınla mücadele konusunda kapsamlı bilgi ve beceri kazandırıp, onları diğer kişilere bu bilgileri öğretebilecek eğitmenler olarak yetiştirmektir. Bu sayede, acil durumlarda yangınla etkin ve güvenli bir şekilde nasıl başa çıkılacağı konusunda daha geniş kitleler bilinçlendirilebilir.

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

Ülkemizin binaların yangınla ilgili tedbirlerini içeren en önemli mevzuatı olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği ayrıntılı olarak ele almak.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

Yüksekte çalışma eğitici eğitimi, çalışanların güvenli bir şekilde yüksek irtifalarda çalışabilmelerini sağlamak ve iş kazalarını önlemek amacıyla tasarlanmış bir eğitim programıdır.

Kapalı Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitici Eğitimi

Katılımcılara kapalı alanlarda yapacakları çalışmalardaki gereklilikleri sunmak, çalışma ekipmanlarının bakımı, kontrolü, doğru kullanımı hakkında bilgi sağlamak, oluşabilecek riskleri ve bu riskler karşısında alınacak önlemleri tanımlayarak, kapalı alan çalışmalarında yapmalarını sağlamak.

Etiketleme Kilitleme Eğitici Eğitimi

Enerji kesme cihazları kullanarak enerjisi kesilmiş makine, ekipman, tesisat veya sistemlerin enerjisinin istenmeyen bir şekilde açılmasını önleyen aparatlarla yapılan enerji kontrol işlemi ve eğitimler.

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitmenliği

Katılımcılara acil durumlar ve krizlerle başa çıkmak için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak ve onları bu konuda diğer kişilere eğitim verecek liderler olarak yetiştirmektir. Böylece, kriz durumlarında etkin ve hızlı tepki verilmesi, stres yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı konusunda daha geniş kitleler eğitilmiş olur.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin eğitimi, eğitmenlerin eğitim ve öğretim yöntemlerini, tekniklerini ve materyallerini kullanabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını amaçlar.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.