3. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

3. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ

3. Seviye Yangın Eğitiminin Amacı ;

Ülkemizin binaların yangınla ilgili tedbirlerini içeren en önemli mevzuatı olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği ayrıntılı olarak ele almak.
Yönetmeliğin çeşitli faaliyet kollarına göre teorik ve uygulama şekilleri hakkında detaylı bilgiler vermek.
Yasal mevzuatların ve güncel gelişmelerin yangınla ilgili ne gibi güvenlik tedbirleri gerektiğini bilerek bulundukları işletmede Yangın Risk Analizi yapmalarını sağlamak.
Herhangi bir binaya itfaiye uygunluk raporu alınabilmesi için nelerin gerekli olduğu, nasıl bir prosedür izlenmesi gerektiği hakkında kursiyelere süreç ile ilgili bilgiler vermek.
Söz konusu yönetmeliğin ulusal ve uluslararası yangınla ilgili diğer yönetmeliklerle karşılaştırmasını yapmak.
Kursiyerlerin bulundukları iş yerlerinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğ’e uygun yangın tedbirleri almalarını sağlayarak, denetimlere hazır hale gelmelerini sağlamak.

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Farkları Nelerdir?

Katılımcıların yangın risk analizi yapmalarını hedeflemektedir.
Hangi faaliyet konusuna ve bina şekline göre ne gibi yangın güvenlik tedbirleri gerektiği, bu tür önlemleri almanın mantığının ne olduğu katılımcılara anlatılacaktır.
İşyerinin yangın güvenliğinin proje aşamasından itibaren başladığı, inşaat ve işletme aşamasında da devam ettiğinin bilinmesi sağlanmaktadır.

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı ;

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması hakkında Yönetmelik
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Diğer Eğitimlerimiz