Acil Durum Ekipleri Eğitimi

acil durum ekipleri eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Personele Acil Durum, Afet, Deprem ve Yangınlar için gerekli önlemlerin alınması ve olası Afet durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Böyle bir durumda bina içerisindeki mevcut ekipman ile yangına ve kurtarma çalışmalarına en uygun şekilde müdahale etmek, ilkyardım uygulamak ve tahliye konusunda uygulamalı eğitimdir.

 

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,

 

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.
İşletme ve/veya kurum içerisinde ve/veya çevresinde meydana gelebilecek Acil
Durum veya Afetlerde Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi,
Meydana gelen Doğal Afet ve Deprem durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
Meydana gelen Yangın durumlarında müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
İşletme prestijinin (imajının)korunması
Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Arama Teknikleri
Kurtarma Teknikleri
İlkyardım Uygulamaları
Haberleşme Eğitimi
Deprem Eğitimi
Yangın Eğitimi
Bilgi Toplama
Ekibin Oluşturulması
Ekip İçi Görevlerin Verilmesi
Kazazedeye Yaklaşma
Sesli Arama ve Dinleme
Taşıma teknikleri
Sedyeye Alma ve Sevk

Diğer Eğitimlerimiz