Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğiticinin eğitimi, eğitmenlerin eğitim ve öğretim yöntemlerini, tekniklerini ve materyallerini kullanabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını amaçlar. Eğitmen eğitimi, eğitmenlerin öğrenme teorileri, öğrenme stilleri, öğrenme problemleri, öğrenme ortamları, öğrenme becerileri, değerler eğitimi gibi konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Ayrıca eğitmenler, öğrenme ortamlarının tasarlanması, öğrenme materyallerinin hazırlanması, öğrenme etkinliklerinin planlanması, ölçme ve değerlendirme yöntemleri gibi konularda uzmanlaşırlar. Eğiticinin Eğitimi programı bir alanda uzmanlaşarak o alana yönelik eğitimler vermek için zorunludur. (Örneğin İlk Yardım,Trafik Seminerleri)

Eğitim İçeriği

•EĞİTİM VE ÖĞRETİM BİLGİSİ
•EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN SAĞLANMASI
•İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM
•ÖZGÜVEN VE STRES
•ÖĞRETİME HAZIRLIK
•SUNU HAZIRLANMASI VE SUNUM YAPILMASI
•YETİŞKİN EĞİTİMİ (ANDROGOJİ)
•EĞİTİM TEKNOLOJİSİ-TEKNOLOJİK ÖĞRETİM
•ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
•EĞİTİM YÖNETİMİ

Program Kazanımları

Eğitim sonrasında elde edeceğiniz belgeniz ile kişisel ve mesleki gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz. Hazırlanan bu eğitim sayesinde kariyerinizi daha başarılı bir noktaya taşımanız muhtemeldir.

Yetişkin eğitiminin temel özelliklerini kavrama,
Eğitim süreci ve kurum içinde etkili iletişim kurma,
Kurum içi belirlenen bir konuda eğitimi planlama,
Planlanan eğitimi uygulamalı olarak yürütme,
Uygun sunu tekniklerini kullanma,
Eğitimin amacına uygun görsel ve işitsel materyaller geliştirme,
Katılımcıların öğrenme stillerine uygun öğretim model ve yöntemlerini kullanma,
Yapılan eğitimi uygun ölçme araç ve yöntemleri ile değerlendirme,
Yapılan eğitimin etkililiği ve verimliliği hakkında geri bildirim sağlama,
Tüm süreci kurumun hedefleri doğrultusunda raporlayabilme becerilerine sahip olacaklardır.

Kimler Katılabilir

Kişisel ve Mesleki Gelişim ile ilgilenen tüm sektör çalışanları ve öğrencileri programa katılım sağlayabilmektedir.

 

Diğer Eğitimlerimiz