Hijyen Eğitimi

hijyen eğitimi

HİJYEN EĞİTİMİ NEDİR?

Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi verilmelidir. Hijyen eğitimi alan personelin uygun ortam sağlandığında, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışırken halk sağlığını korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
5 Temmuz 2013 tarihli 26968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin 2. Maddesinde de belirtildiği üzere;
Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi almalıdır.
İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi sertifikası almalıdır.
Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlerinde çalışanlar da hijyen eğitimi almalıdır.
Hotel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışanlar da hijyen eğitimi kursuna katılmalıdır.
Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

HEDEF:

Hijyen eğitimi kursuna katılanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.
Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir
Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulüne uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.
Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.

 

İÇERİK:

Gıda Üretim Perakende Satış Ve Su Sektöründe Bulaşıcı Hastalıklar

Mikrobiyoloji
Mikrop tanımı
Çeşitleri
Bakteri
Virüs
Mantar
Parazit
Yaşama ve üreme şartları
Hastalık yapma güçler
Bulaşma Yolları
Ağız yolu
Temas Yolu
İnsan-insan
Hayvan-insan
Eşya-insan
Hava yolu
Enfeksiyon zinciri
Enfeksiyon kaynağı
Bulaşma yolu
Sağlam kişiye bulaşma
Sık görülen hastalıklar
Ağız yolu ile bulaşanlar
Temasla bulaşanlar(insan-insan, hayvan-insan, eşya-insan)
Hava yoluyla bulaşanlar

Diğer Eğitimlerimiz