Eğitimlerimiz

Temel İlkyardım Eğitimi

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya hızlı, etkin ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

İlkyardım Yenileme Eğitimi temel ilkyardım eğitiminin hızlandırılmış hali olarak belirtilebilir. Güncelleme Eğitimi 1 gün içinde tamamlanmakta ve 8 saat sürmektedir.

İlkyardım Eğitici Güncelleme Eğitimi

İlkyardım Yenileme Eğitimi, temel ilkyardım eğitiminin hızlandırılmış halidir ve 1 gün içinde tamamlanır. Eğitim, uzman eğitmenler tarafından interaktif bir şekilde verilir ve malzemeler kullanılarak desteklenir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Eğitici Eğitimi, ilkyardım eğitmeni olmak isteyen kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış programdan geçirilerek yetiştirilmesini amaçlayan bir eğitimdir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir.

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Personele yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması, olası yangın durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda uygulamalı eğitimdir.