Muhasebe ve Finansal Tablolar Eğitimi

Muhasebe ve Finansal Tablolar Eğitimi

Eğitimin Amacı

İşletme fonksiyonlarından biri olan muhasebeyi işletmenin ortak dili olarak da tanımlamak mümkündür. Muhasebe işletmelerin faaliyetlerinde başarılı olup olmadıklarını, beklenen performansı gösterip göstermediklerini parasal olarak ifade edebilen bir bilgi sistemidir. Bu sebeple iş hayatında yer alan herkesin temel seviyede muhasebe bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu kapsamda, öncelikle temel muhasebe kavramlarına değinilecek, nakit ve tahakkuk kavramları açıklanacak, temel finansal tablolar tanıtılacak, muhasebe döngüsü, muhasebe defterleri, kayıt düzeni ve temel finansal tabloların oluşturulması hakkında bilgi verilecektir. Verilen bu bilgiler örnek olaylar ve vakalar ile desteklenerek katılımcılarım temel finansal muhasebe bilgileri edinmeleri sağlanacaktır.

 

Katılım Şartları

  • En az lise mezunu olmak

  • İşletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek isteyen şirket sahipleri, tüm kademe yönetici ve yönetici adayları

  • %80 Devamlılık Zorunludur.

Diğer Eğitimlerimiz