2. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

2. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİNE KATILAN HER KURSİYER;

 

Yangın Sınıfları ile riskleri ve özel yangınlar ve hususunda bilgi sahibi olur.

İşlemelerde yangın konusunda etkin risk analizi yapabilir.

Elektrik yangınlarının meydana geliş şeklini ve güvenlik önlemlerini bilir.

Tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması ile ilgili genel güvenlik önlemlerini bilir.
Metal yangınlarının yanma kimyasını bilir.Hafif metal yangınlarına müdahale yöntemini ve güvenlik önlemlerini bilir.

Patlamanın kimyasını bilir.

Patlayıcı ortamın tanımlar ve hangi tür işletmelerde patlama riski olabileceğini bilir.
Basınçlı kaplara dair alınması gereken genel güvenlik tedbirlerini bilir.

Yangın güvenliği kapsamında genel yasal mevzuatları yorumlayarak alınması gerekli yangın güvenlik tedbirlerini bilir.
Yanıcı ve parlayıcı madde depolama alanlarında alınması gerekli tedbirler hususunda bilgi sahibi olur.
İşletme, kurum veya kuruluşların yangın ve acil durumlarla ilgili hangi eğitimleri alması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.

Yangına yaklaşım kıyafetinin bileşenlerinin neler olduğunu, kullanımını, temizliğini, bakımını ve işletmeye göre farklı kıyafet seçilmesinin önemli olduğunu bilir.
Açık ve kapalı Devre Temiz Hava Solunum Cihazının özelliklerini, kullanımını, bakımını ve temizliğini bilir.

Yangın ihbar ve alarm sistemlerinin çeşitlerini, çalışma mekanizmasını ve temel ve gelişmiş bileşenlerini bilir.

İşletmenin tehlike sınıfına, özel bir takım yangın risklerine ve yangın yüküne göre nasıl ve hangi tür bir alarm ve ihbar sistemine sahip olması gerektiğini bilir.
Otomatik söndürme sistemlerini ve söndürücü madde türlerini bilir.

Yangın çıkış sebebinin tespitindeki temel prensipleri bilir.

 

 

Diğer Eğitimlerimiz