İlkyardım Eğitici Eğitimi

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI

Sağlık Profesyonellerine İlkyardım eğitimleri verebilmesi için Eğitim ve sınavlar sonrası Eğitici yeterlilik belgesi sağlamaktır.

 

Yeterlilik

Sağlık Bakanlığı Onaylı, Sertifikalı İlk Yardım Eğitici Eğitimi almak için en az lise (sağlık üzerine) mezunu olmanız gerekmektedir. Bu sertifikayı alan kişiler İlkyardım Eğitmeni olurlar. İlkyardım Eğitici sertifikası almak için ilk yardım eğitim merkezimize başvuru yapan kişiler; eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadır.

Genel Bilgilendirme ;

1) İlkyardım Eğitici Eğitimi için katılımcılardan istenen belgeler: 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve Sağlık alanından mezuniyet diploması
2) İlkyardım eğitici eğitimi verecek eğitmenlerin “Çalışma izin belgesi” ne sahip olmaları yönetmelik gereğidir. Şahin Akademi İlkyardım Eğitim Merkezlerinde görevli tüm eğitmenlerimiz “ Çalışma izin belgesi” ne sahiptir.
3) İlkyardım eğitici eğitimlerinin sonunda Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda:
 • Eğitici Eğitim Teorik sınavı, Eğitim Becerileri teorik sınavı ve Uygulamalı sınavlarda 85 puan ve üzeri alanadaylar başarılı olur ve Sağlık Bakanlığı Onaylı “İlkyardım Eğitici Sertifikası” alır.
 • 85 puan altında alan adaylar başarısız olurlar.
 • Eğitim almış katılımcının, başarısız olduğu sınavı takiben 1 ay içerisinde 2. sınav hakkı daha bulunmaktadır.
 • Katılımcı bu sınavda da başarısız olursa, belge almaya hak kazanamaz.
 • Başarısız olup, bir ay içinde 2. sınava girmeyen ya da her iki sınavda da başarısız olan katılımcı sertifika almak istiyorsa: tekrar kayıt yaptırıp ücretini öder. İlgili eğitime katılıp sınava girer.İlkyardım yönetmeliği Madde 20-( Değ: 18.03.2004 -25406 RG)

 

Eğitim Süresi

5 gün – 40 Saat

 

Eğitim Konuları

 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlkyardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan ısırmalarında İlkyardım
 • Boğulmalarda Temel Yaklaşım
 • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlkyardım
 • Hasta/yaralı taşıma teknikleri
 • İletişim
 • Klinik Eğitimine Yaklaşım
 • Olumlu Eğitim Atmosferi
 • Görsel, İşitsel Araçları Hazırlama ve Kullanma
 • İnteraktif Eğitim Tekniklerini Kullanma
 • Yeterliğe Dayalı Eğitimde Yetiştiricilik
 • Yeterliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma

 

Eğitime Katılabilecek Meslekler

LİSE BÖLÜMLERİ;

1.Ağız ve Diş Sağlığı / Diş Protezi
2. Ebe
3. Hemşire
4. Anestezi Teknikeri
5. Tıbbi Labaratuar Teknisyeni
6. Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni
7. Acil Tıp Teknisyeni ( ATT )
8. Sağlık Bakım Teknisyeni
9. Çevre Sağlığı Teknisyeni
10.Tıbbi Sekreter

ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ;

1. Ağız ve Diş sağlığı / Diş Protezi Teknikeri
2. Eczane Teknikeri
3. Ebe / Ebe Yardımcısı
4.  Hemşire / Hemşire Yardımcısı
5.  Fizyoterapi Teknikeri
6.  Odyoloji Teknikeri
7.   Pedolog
8.   Radyoterapi Teknikeri
9.   Anestezi Teknikeri
10.Tıbbi Laboratuar ve Patoloji Teknikeri
11.Tıbbi Görüntüleme Teknikeri (Radyoloji)
12. Ameliyathane Teknikeri
13. Adli Tıp Teknikeri
14. Diyaliz Teknikeri
15.Perfüzyon Teknikeri
16. İş ve Uğraşı Teknikeri ( Ergoterapi Teknikeri )
17. Elektronörofizyoloji Teknikeri
18. Mamografi Teknikeri
19. Optisyen
20. Acil tıp Teknikeri ( AABT / PARAMEDİK )
21. Sağlık Bakım Teknikeri
22. Çevre Sağlık Teknikeri
23. Yaşlı Bakım Teknikeri / Evde Bakım Teknikeri
24.Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
25. Biyomedikal Cihaz Teknikeri

LİSANS BÖLÜMLERİ;

1. Doktor,
2. Diş Hekimi,
3. Eczacı
4. Ebe
5. Hemşire
6.  Psikolog
7. Klinik Psikolog
8.Fizyoterapist
9.Odyolog
10. Diyetisyen
11.Dil ve Konuşma Terapisti
12. Sağlık Fizikçisi
13.Perfüzyonist
14. İş ve Uğraşı Terapisti ( Ergoterapist )
15.Biyolog
16.Çocuk Gelişimcisi
17.Sosyal Çalışmacı / Sosyal Hizmet Uzmanı
18.Sağlık Eğitimcisi / Tıbbi Teknolog
19. Sağlık İdarecisi

 

Eğitici Eğitim programlarına katılanlar; 

 • Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilir (Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)
 • İlk yardım Eğitim Merkezi açabilir,
 • Eğitim Merkezlerinde ilkyardım Eğitmenliği yapabilir,
 • Büyük gruplara sunum yapabilir,
 • İçeriğini siz belirleyerek, tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilirsiniz.

 

Eğitim yeri

Şahin Akademi Eğitim Merkezi ya da yeterli katılım (5 ve üzeri) sağlanması durumunda firmanızda

 

Katılımcı Kayıt istesi İE-KF-CKYS

(egitim@sahinakademi.com.tr adlı mail adresimize gönderim sağlayabilirisiniz.)

Diğer Eğitimlerimiz