Etiketleme ve Kilitleme Eğitimi

ETİKETLEME VE KİLİTLEME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI

Etiketleme ve Kilitlenme Eğitimi’nin amacı, çalışanların tehlikeli enerji kaynaklarına karşı korunmasını sağlayarak, enerji kontrol sistemlerini ve ilgili prosedürleri anlamalarını ve uygulamalarını geliştirmektir. Bu eğitim, güvenli iş uygulamaları ve protokolleri hakkında kritik bilgiler sunar.

 

EKED / LOTO EĞİTİM İÇERİĞİ

Bakım Süreçleri
Genel Makine Emniyeti
Kilitleme ve Etiketleme Süreçleri
Kilit Çeşitleri
Süpervizör Prosedürü
Gerekli Form ve İzinlerin Alınması
Çalışma Ortamının Kontrolü ve Temizliği
Kilitleme Süreçleri
Etiketleme Süreçleri
Çalışmalarda Standartların Belirlemesi ve Talimatları
Olabilecek Kaza, Ramak Kala ve Acil Durumlara Müdahale Etme ve Kurtarma Çalışmaları

 

 

Diğer Eğitimlerimiz