1. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

Eğitimin Amacı

Katılımcılara yangınla mücadele konusunda kapsamlı bilgi ve beceri kazandırıp, onları diğer kişilere bu bilgileri öğretebilecek eğitmenler olarak yetiştirmektir. Bu sayede, acil durumlarda yangınla etkin ve güvenli bir şekilde nasıl başa çıkılacağı konusunda daha geniş kitleler bilinçlendirilebilir.

 

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ

İşletmelerin veya kamu kurumlarının yangınla ilgili birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
A) En az ön lisans mezunu olup amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olmak.
B) Lisans mezunu olan ve OSGB ( Ortak sağlık güvenlik birimi) ’lerde görev yapan en az C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanı olmak.
C) En az lise mezunu olan ve Yangın güvenliği ( portatif yangın söndürme tüpleri bakım, onarım, satışı yapanlar) konusuna vakıf olmak.

 

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek etkinliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.

 

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

Yanma ve yangının ne olduğunu bilir.
Yangına sebep olacak faktörleri bilir.
Yanmanın oluşumunu bilir.
Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
Niteliklerine göre yangın sınıflarını bilir.
Bulundukları alana göre yangın sınıflarını bilir.
Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.
Söndürme maddelerini bilir.
Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
Yangın söndürme tüplerinin çalışma prensiplerini bilir.
Farklı tür ve tiplerdeki, portatif yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir.
Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir.
Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatmasını bilir.
Yangın dolaplarını kullanır.
Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
Genel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatları yapar.
Fabrikada çalışan tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini
Eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verebilir

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1. ve 4. gün uzaktan eğitim

 

Temel Yanma ve Yangın Bilgisi

Yanmanın tanımı
Yanma çeşitleri (Yavaş, hızlı, kendi kendine, parlama-patlama
Yangının tanımı
Yangın üçgeni
Yangın dörtgeni
Niteliklerine göre yangın türleri (A-B-C-D-E-F türleri)
Yangının evreleri ( Flamover, Flashover, beckdraft)
Isı transferleri ( Radyasyon, kondüksiyon, konveksiyon)
Yangın sebepleri (Dikkatsizlik, tedbirsizlik vs…….)
Yangın Yerindeki Tehlikeler ( psikolojik, zehirlenme, radyasyon vs……)
Söndürme yöntemleri ( Soğutma, boğma, dağıtma)
Portatif Yangın söndürme tüpleri
6 kg kapasiteli KKT tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
5 kg kapasiteli CO2tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
50 kg kapasiteli FOAM tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
Sifon ve emniyet valfleri
Çalışma ve test basınçları
Manometre sistemleri
Uygulamada yapılan hileler
Test yöntemleri

Diğer Eğitimlerimiz