Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitmenliği

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitmenliği

EĞİTİMİN AMACI

Katılımcılara acil durumlar ve krizlerle başa çıkmak için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak ve onları bu konuda diğer kişilere eğitim verecek liderler olarak yetiştirmektir. Böylece, kriz durumlarında etkin ve hızlı tepki verilmesi, stres yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı konusunda daha geniş kitleler eğitilmiş olur.

 

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
i) Firmalarda Görevli Güvenlik Müdürleri, Şefleri, Amirleri
j) Vardiya Amirleri, Fabrika Müdürleri, İşletme Sorumluları

 

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
09.09.2009 tarihli gün ve 27344 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik
18.06.2013 tarihli gün ve 28681 sayılı iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik
11.09.2013 tarihli gün ve 28762 sayılı sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği

 

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

a) İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.
b) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
c) İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.
d) İş yerlerinde Acil Durum Planı yapabilir.
e) 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.

Diğer Eğitimlerimiz