Deprem ve Afet Bilinçlendirme Eğitimi

deprem ve afet

EĞİTİMİN AMACI

Deprem ve Afet Bilinçlendirme Eğitimi, afet durumlarında bireylerin ve toplumların nasıl hareket edeceği konusunda bilinç ve beceri kazandırmayı hedefler. Bu program, afetlere karşı dirençli olmanın yanı sıra, hızlı toparlanma ve psikolojik etkilerle başa çıkma stratejileri üzerine odaklanır. Sonuç olarak, toplumun genel refahı ve güvencesi artar.

 

EĞİTİM

Eğitimlerimiz Eğitici Sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
Eğitim 2 eğitmen tarafından düzenlenecektir.
Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak toplam 8 saat sürmektedir.
Ekipmanlar tarafımızdan karşılanmaktadır.
Eğitim sonrası Katılım Belgesi düzenlenecektir.
Eğitim Hafta içi ya da Hafta sonu düzenlenebilir, talep durumunda mesai sonrasına da planlama yapılabilir.

 

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

-Yöneticiler
-Tüm çalışanlar
-Personeller

 

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun,
6 / 3150 Sivil Savunma İle İlgili Teşkil Ve Tedbirler Tüzüğü

 

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.
İşletme ve/veya kurum içerisinde ve/veya çevresinde meydana gelebilecek Acil Durum veya Afetlerde Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi,
Meydana gelen Afet durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi
İşletme prestijinin korunması
Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

 

ARAMA KURTARMA VE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Arama Nedir?
Kurtarma Nedir?
Arama Teknikleri Nelerdir?
Kazazedeye Yaklaşma
Sesli Arama ve Dinleme
Sedyeye Alma, Paketleme ve Sevk
Deprem Nedir?
Depremde bulunduğumuz yere göre davranış biçimleri
Depremin Etkileri
Deprem Çantası ve İçeriği
Temel Afet Bilgisi ve Kavramlar
Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar
Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri
Afet Sonrası ilk Anlar

Diğer Eğitimlerimiz