İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir.

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Personele yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması, olası yangın durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda uygulamalı eğitimdir.

Arama Kurtarma Eğitimi

Acil durum yönetim planı kapsamında oluşturulan Arama ve Kurtarma ekiplerinin arama, kurtarma ve tahliye konusunda kapsamlı eğitilmesidir.

Acil Durum Tatbikatı ve Tahliye

Bu tatbikat, büyük felaketlere karşı acil durumları önlemeyi ve hızlı bir normale dönüşü hedefler. Çalışanların bilgilendirilmesi ve hazırlıkların nasıl yapılacağının öğretilmesi ana odaktadır.

Acil Durum Ekipleri Eğitimi

Personele Acil Durum, Afet, Deprem ve Yangınlar için gerekli önlemlerin alınması ve olası Afet durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır.

Hijyen Eğitimi

Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi verilmelidir. Hijyen eğitimi alan personelin uygun ortam sağlandığında, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışırken halk sağlığını korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi

Kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken “ Kapalı – Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi ” kimyasallarla çalışmalarda güvenlik önlemleri alınması, kirli havanın bertaraf yapılarak temiz hava girişinin sağlanması, acil durumlarda müdahale vb. konularında  eğitim alınmasıdır.

Etiketleme ve Kilitleme Eğitimi

Etiketleme ve Kilitlenme Eğitimi'nin amacı, çalışanların tehlikeli enerji kaynaklarına karşı korunmasını sağlayarak, enerji kontrol sistemlerini ve ilgili prosedürleri anlamalarını ve uygulamalarını geliştirmektir. Bu eğitim, güvenli iş uygulamaları ve protokolleri hakkında kritik bilgiler sunar.

Koruma Ekibi Eğitimi

Acil Durum Müdahale ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak için çalışanlar yetiştirilmektedir. Yangınla Mücadele, Arama Kurtarma, Tahliye, İlkyardım, Koruma, Haberleşme ve Teknik ekipleriyle birlikte Acil Durum Koordinatörü bulunmaktadır.

Deprem ve Afet Bilinçlendirme Eğitimi

Deprem ve Afet Bilinçlendirme Eğitimi, afet durumlarında bireylerin ve toplumların nasıl hareket edeceği konusunda bilinç ve beceri kazandırmayı hedefler.