Liderlik ve Ekip Olma Eğitimi

lider olmak

Liderlik Eğitimi

 

Liderlik Eğitimi, iş hayatında ve günlük yaşamda liderlik becerilerini geliştirmek isteyen kişilere yönelik düzenlenen bir online eğitim programıdır. Bu eğitim ile kişiler, liderlerin özelliklerini ve hangi davranışların liderlik kapsamında değerlendirildiğini öğrenmektedir. Liderlik Kursu’na katılan kişiler, iş ve sosyal yaşamda daha sağlıklı ilişki kurabilir.

Liderlik Eğitimi sona erdikten sonra katılımcılar sertifika almaktadır. Eğitim sonunda alınan sertifika, bireyin kişisel gelişimine önem verdiğini kanıtlamasını sağlar. Dolayısıyla öz geçmişinde bu eğitim sonunda alınan sertifikaya yer veren bir kişi, işverenler üzerinde daha olumlu bir izlenim yaratabilir.

Liderlik Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Liderlik kavramının tanımını,

 • Liderlerin özelliklerini,

 • İyi bir lider olmak için yapılması gerekenleri,

 • Liderlerin fonksiyonlarını.

 

Liderlik Eğitimi Nedir?

Liderlik Eğitimi, sosyal hayatta ve iş yaşamında liderlik becerilerini geliştirmek isteyen bireyler için hazırlanmış bir online eğitimdir. Liderlik Kursu ile kişi, liderlerde bulunması gereken özellikler ve liderliğin tanımı gibi alanlarda bilgi sahibi olur. Böylece bu eğitim sayesinde iyi bir lider olmak için neler yapılması gerektiği keşfedilir.

 

Liderlik Eğitimi Ne İşe Yarar?

Liderlik Eğitimi; kişinin iş ve sosyal hayatta daha sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlar, karşılaştığı problemleri en uygun şekilde çözüme kavuşturmasına aracı olur, çatışma çözme ve aktif dinleme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Liderlik Sertifika Programı ile kişi, kriz anlarına etkili bir şekilde müdahale etmeyi öğrenmiş olur. Bu eğitimi alan kişiler, edindikleri yeni beceriler sayesinde çalıştıkları kurumun da gelişimine katkıda bulunmaktadır.

 

Liderlik Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Liderlik Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Yöneticiler

 • İşletme sahipleri

 • Öğretmenler

 • Çalışanlar

 

 

Ekip Olma Eğitimi

Bir kurum için yeterli olabilmek ve o kurumu ileri taşıyabilmek, bireyselliğin önüne geçerek ekip olmayı öğrenmekten geçer. Ekip çalışması demek daha fazla iletişim, daha fazla bilgi paylaşımı ve ortaya çıkan yeni fikirler demektir. İyi bir ekip çalışması da ekip üyelerinin özelliklerine göre sorumluluk ve görevlerin paylaşılmasıyla mümkündür.

Ekip Olma Eğitimi, birlikte çalışan ekibin iletişimini kuvvetlendirme ve ekip  verimliliğini arttırma amaçlı bir eğitimdir. Elbette iyi bir ekip oluşturmak için yalnızca görev ve sorumlulukların iyi dağılımı yeterli değildir. Ekipteki herkes ortak bir amaca yönlenmeli , bilgi ve becerilerini bu amaç doğrultusunda geliştirmelidir. ekip ruhu ve ekip çalışması kurum içinde bir kültür olarak benimsenmelidir. Ekip iyi çalışırsa ekibin bağlı olduğu kurum da iyi çalışır.

 

Ekip Olma Eğitimi İçeriği

 • Ekip olmanın kişi ve kurumlara katkısı,

 • Ekip oluşumu, görev dağılımı,

 • Ekip liderliği, sinerji ve ortak hedef belirleme

 • Ekip içi ve dışı etkili iletişim becerilerinin sağlanması

 • Motive edici teknikler,

 • Kollektif zekanın etkileri,

 • Senkronizasyon (Uygulama)

 • Ekip olmanın zayıf yönlerin geliştirilmesi

 • Verimlilik artırıcı çalışmalar (Uygulama)

 

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

Bir ekibin parçası olarak çalışan herkes, şirket ve kurumlarda ekip yönetme sorumluluğu taşıyanlar, bölüm müdürleri ve ekip liderleri ekip olma eğitimine katılmalı.

Ekip çalışmalarının avantajlarından biri ekipler çeşitli beceri, bilgi ve deneyim isteyen işlerde bireylere göre daha başarılı olduğu için rakipler ile oluşan rekabette üstün olmayı sağlar. Ekip üyeleri devamlı birbirinden bir şeyler isteyeceği için ekipteki yardımlaşma duygusu gelişecek ve dostluk ortamı kurulabilecektir. Böylelikle kurum içinde güven, motivasyon ve sinerji artacaktır.  Ekip olma eğitimi sayesinde katılımcılar potansiyellerine yönelik farkındalık kazanacaktır. Ekip içinde fikir çatışmalarından ötürü oluşabilecek sürtüşmelerin önüne geçilebilecektir. İyi ekibin nitelikleri olan ekibin fikir birliği, iletişim, ekibin hedefleri, çatışmaların çözümü, güven bu eğitim sayesinde kazanılabilir.

Diğer Eğitimlerimiz