Yüksekte Çalışma Eğitimi

yüksekte çalışma eğitimi

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir.

YASAL DAYANAK

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

– İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 10

1) İş ekipmanının kullanım koşulları.

2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar.

– 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Çalışanların eğitimi

MADDE 17

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

EĞİTİMİN AMACI

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri, inşaat, çatı işleri, dış cephe giydirme, dış cephe iskelede çalışanlar, İtfaiyeciler ve buna benzer çalışma yapanlar

 

EĞİTİM SÜRESİ

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi: 2 gün (16 Saat)

 

EĞİTİM

Yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.
Eğitimlerimiz Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmenlik Sertifikasına ve IRATA belgesine sahip uzmanlarımız tarafından verilmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
 • Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
 • Düşme durdurma sistemleri
 • Emniyet alma kuralları (Ankrajlama)
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
 • Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları
 • Sık kullanılan düğüm çeşitleri
 • Askıda kalma şoku ve süresi
 • Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri
 • Askıda kalan personelin İLKYARDIM uygulaması

 

Belgelendirme Süreci

      Eğitimlere katılım zorunludur. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.
      Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi veren eğitmenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi, eğitim yenileme tarihi yer alır.

Diğer Eğitimlerimiz