Temel İlkyardım Eğitimi

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

 

Eğitimin Amacı:

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya hızlı, etkin ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

 

Yeterlilik:

En az ilkokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş her vatandaş ilkyardım sertifikası alabilir. İlkyardım sertifikası almak için ilk yardım eğitim merkezimize başvuru yapan kişiler; eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadır.

 

Genel Bilgilendirme:

1) Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmî Gazetede yayınlanan 27.08.2020 tarih ve 31226 sayılı İlkyardım yönetmenliğinde değişiklik yapılmıştır. İlkyardımcı Temel ve Yenileme eğitimlerinin içine OED eğitimleri eklenmiştir.
2) Temel İlkyardım Eğitimi için katılımcılardan istenen belgeler: 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi; Yenileme Eğitimi alacak olanlar yukarıdakilere ek olarak İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik kartlarını da getireceklerdir.
3) İlkyardım eğitimi verecek eğitmenlerin “Çalışma izin belgesi” ne sahip olmaları yönetmelik gereğidir. (ilkyardım yönetmeliği  22 Mayıs 2002 24752, Md:15)
Şahin Akademi İlkyardım Eğitim Merkezlerinde görevli tüm eğitmenlerimiz “ Çalışma izin belgesi” ne sahiptir.
4) Sertifikalı İlkyardım eğitimlerinin sonunda Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda:
  • Temel Eğitim Teorik ve Uygulamalı sınavda 85 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olur ve Sağlık Bakanlığı Onaylı “İlkyardımcı Sertifikası” ve “İlkyardımcı Kimlik Kartı” alır.
  • 85 puan altında alan adaylar başarısız olurlar.
  • Eğitim almış katılımcının, başarısız olduğu sınavı takiben 1 ay içerisinde 2. sınav hakkı daha bulunmaktadır.
  • Katılımcı bu sınavda da başarısız olursa, belge almaya hak kazanamaz.
  • Başarısız olup, bir ay içinde 2. sınava girmeyen ya da her iki sınavda da başarısız olan katılımcı sertifika almak istiyorsa: tekrar kayıt yaptırıp ücretini öder. İlgili eğitime katılıp sınava girer. İlkyardım yönetmeliği Madde 20-( Değ: 18.03.2004 -25406 RG)

 

Eğitim Süresi:

2 gün – 16 Saat

 

Eğitim Konuları:

– Genel İlkyardım Bilgileri
– Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
– Temel Yaşam Desteği
– Kanamalarda İlkyardım
– Yaralanmalarda İlkyardım
– Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlkyardım
– Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım
– Bilinç bozukluklarında İlkyardım
– Zehirlenmelerde İlkyardım
– Hayvan ısırmalarında İlkyardım
– Boğulmalarda Temel Yaklaşım
– Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlkyardım
– Hasta/yaralı taşıma teknikleri

 

Eğitim Yeri:

Şahin Akademi Eğitim Merkezi ya da yeterli katılım (5 ve üzeri) sağlanması durumunda firmanızda, Not: Her Perşembe – Cuma günü merkezimizde karma grup İlkyardım eğitimi düzenlenmektedir.

 

Katılımcı Kayıt istesi İE-KF-CKYS

(egitim@sahinakademi.com.tr adlı mail adresimize gönderim sağlayabilirisiniz.)

Diğer Eğitimlerimiz