Koruma Ekibi Eğitimi

koruma ekibi eğitimi

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitiminin Amacı;

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler kapsamında Acil Durumların belirlenmesini sağlayacak, doğru müdahale planını yapabilecek ve uygulayacak, kriz ve afet yönetimi şeklini kavrayıp öğretebilecek, Yangınla Mücadele Ekibi (Söndürme Ekibi), Arama, Kurtarma Ekibi, Tahliye Ekibi, İlkyardım Ekibi, Koruma Ekibi, Haberleşme Ekibi, Teknik Ekipler ve Acil Durum Koordinatörünün yer aldığı Acil Durum Müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek çalışanları yetiştirmektir.

 

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitiminin Yasal Dayanağı ;

* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik
* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.
* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
* 2013 tarihli Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 


Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitiminin Hedef Kitlesi;

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

  • Acil Durum Müdahale Ekipleri genel koordinatörleri,

  • Yangınla Mücadele Ekibi (Söndürme Ekibi), Arama, Kurtarma Ekibi, Tahliye Ekibi, İlkyardım Ekibi, Koruma Ekibi, Haberleşme Ekibinde yer alan beyaz yakalı personel,

  • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,

  • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,

  • A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,

  • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

  • İSG Uzman adayları,

  • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

  • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans mezunları veya meslek lisesi mezunları

  • Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

Diğer Eğitimlerimiz