Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ

EĞİTİMİN AMACI

Yüksekte çalışma eğitici eğitimi, çalışanların güvenli bir şekilde yüksek irtifalarda çalışabilmelerini sağlamak ve iş kazalarını önlemek amacıyla tasarlanmış bir eğitim programıdır.


EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön Lisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

 

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.
 

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

a) Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
b) Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
c) Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
d) Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.
e) Yüksekte çalışma ekipmanlarını (Merdiven, iskele, vinç, platform vb.) bilir.
f) Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina vb.) bilir.
g) Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
h) Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
ı) Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
i) İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
j) Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
k) Dış cephe asansörlerini bilir.
l) Mobil yükselebilen platformları bilir.
m) Kaldırma ekipmanlarını bilir.
n) Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
o) Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
ö) Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
p) Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
r) Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
s) Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
ş) Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
t) Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
u) Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
ü) Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
v) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
y) 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir. 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
z) 28695sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir. Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ

Diğer Eğitimlerimiz