Bilişim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres, günlük yaşamda her bireyin başına gelebilen doğal bir insan tepkisi olarak bilinir. Aynı zamanda hayatında bir parçasıdır. Stres, insanı tetikte ve motive tutar. İnsan olası tehlikelerden korunması için hazırlar.

Liderlik ve Ekip Olma Eğitimi

Liderlik Eğitimi, iş hayatında ve günlük yaşamda liderlik becerilerini geliştirmek isteyen kişilere yönelik düzenlenen bir online eğitim programıdır.

Excel Eğitimi Başlangıç Seviye

Temel Excel eğitim programı, Excel ile ilk kez tanışan kullanıcıların bilmesi gereken temel (başlangıç) düzeyde bilgilerin aktarıldığı bir programdır.

Excel Eğitimi Orta Seviye

Excel İleri Seviye eğitim programına katılarak, İleri Seviye Excel kullanıcısı olabilmenin ön şartı Temel Excel kullanıcısı olmak ve Temel Excel bilgisine hakim olmaktır.

Satış Geliştirme Programı

Pazarlama ve Satış alanında kariyer yapmayı hedefleyen profesyonellere ve yeni başlayan yetenekli genç çalışanlara yönelik güncel ve uygulamalı bilgileri içeren bir eğitim programı.

Etkili İletişim ve Zaman Yönetimi Eğitimi

İnsanlarla hatalı iletişim kurmak iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru ve etkili iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır.

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitim, kuruluş içi veya dışında çeşitli konularda sunum yapmak durumunda olan her kademe yönetici ve çalışanlara; daha etkili sunum yapmaları için gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Süreç Yönetimi

İnsan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işeyip değer katarak iç veya dış müşteri beklentilerini karşılayacak, kurum verimliliğini artıracak çıktılar üreten işlemler dizileridir.

PowerPoint Eğitimi

PowerPoint eğitiminin amacı, kullanıcıların Microsoft PowerPoint yazılımını etkili bir şekilde kullanarak profesyonel ve etkili sunumlar hazırlamasını öğretmektir.