Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi

KAPALI-VE-KISITLI-ALANLARDA-CALISMA-EGITIMI

Kapalı Alanda Çalışma Eğitimi

Kapalı alanda çalışma eğitimi;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için uygulanmaktadır.

Kapalı alanda çalışma eğitiminin amacı;

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini periyodik olarak takip ve kontrol etmek suretiyle daha verimli bir iş ortamı sağlamaktır.

Kapalı alanda çalışma eğitimi kapsamında;

Kapalı ve sınırlandırılmış alan tanımı, başlıca tehlike kaynakları, yanma, parlama, boğulma, zehirlenme vb. tehlike bilgileri, sınırlandırılmış alanlarda çalışma güvenliğinin sağlanması, giriş öncesi ölçümler, kullanılacak malzeme ve ekipmanlar, iş izin prosedürleri, mücadele malzeme ve ekipmanları, ilk yardım ve yangın söndürme bilgisi, kapalı alana giriş planlaması, kapalı alanlarda tehlikeleri tanımlama ve kapalı alanlar risk değerlendirmesi, kapalı alanlara giriş izinleri, kapalı alan kurtarma ve çalışma prosedürleri, kapalı alan kurtarma ekipmanları ve kapalı alan haberleşme yöntemleri, koruyucu ekipmanlar ve cihazlar malzeme kontrolü, kapalı alanlara giriş öncesi enerjinin izolasyonu yöntemleri, kapalı alanlara giriş çıkışlarda uygulanması gereken prosedürler, atmosferik test, yanıcı ve patlayıcı ortamlar ile ilgili genel prosedürler ve bilgiler, kapalı alanlarda çalışmalarda havalandırma yöntemleri, kapalı alanlarda tripod kullanımı konuları yer almaktadır.

 

Diğer Eğitimlerimiz