Arama Kurtarma Eğitimi

ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

Arama Kurtarma Ekibi Eğitimin Amacı:

Acil durum yönetim planı kapsamında oluşturulan Arama ve Kurtarma ekiplerinin arama, kurtarma ve tahliye konusunda kapsamlı eğitilmesidir.

Eğitime Katılacaklar :

Tesislerde oluşturulan Acil Durumlara müdahele ekiplerinde görev alan Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekiplerinde görevli tüm personel.(Maksimum 20 kişi)

Verilecek Sertifika :

Katılımcılara ‘’Arama Kurtarma ve Tahliye Ekibi Eğitimi Sertifikası ‘’ verilecektir.

KAPSAM

•Acil Durumda Kurtarmanın tanımı
•Acil Durum Arama Kurtarma ekibinin kurulması
•Koruyucu donanım ve malzemeler
•Ortam tehlikeleri
•Yaralı değerlendirme
•Yaralı taşıma yöntemleri
•Genel davranışlar
•Acil durum planında yer alan kurtarma ekibi personeline vardiyalara göre acil durumlardaki kurtarma ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması
•Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
•Senaryolar üzerinden kurtarma tatbikat eğitimi ve uygulamaları
•İp bağlama eğitimi
•Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
•Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
•İşletme acil durum kaçış planı eğitimi
•İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları
•işletme içinde kazazede arama teknikleri
•Teçhizat ve malzeme bakımı
•Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi
•Dumanlı ortamda hareket etme uygulamaları
• Yangın mahalinde kurtarma
• Deprem, toprak kayması
• Sel, su baskını
• Trafik kazalarında kurtarma
• Kuyudan kurtarma

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:

•İşletmede mevcut tüm kurtarma malzemeleri ve cihazları kullanılarak acil durumlarda kazazede ve kıymetli eşya kurtarma işlemini gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
•Dumanlı ortamlarda hareket tarzlarını öğrenmek
•Yangından korunma kıyafetlerini ve yangından korunma teçhizatını hızlı ve efektif olarak kuşanma becerisini öğrenmek
•Dumanlı ortamda hareket etme ve kazazede kurtarma becerisine sahip olmayı öğrenmek
•İşletmede bulunan tüm kurtarma cihazları ve malzemelerini efektif olarak kullanarak kurtarma yapabilme becerisine ulaşmak
•Acil durum planında yer alan Kurtarma ekibi içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
•Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitim ve uygulamaları
•Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
•Temel ilkyardım bilgisine sahip olma
•Telsiz ile irtibat kurabilme
•İşletme acil durum kaçış planına hakim olma
•İşletme içi adreslere hakim ve işletme içinde kazazede arama tekniklerine öğrenmiş olma
•Acil durum sonrası rapor hazırlayabilme

 

Diğer Eğitimlerimiz