Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitmenliği

Katılımcılara acil durumlar ve krizlerle başa çıkmak için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak ve onları bu konuda diğer kişilere eğitim verecek liderler olarak yetiştirmektir. Böylece, kriz durumlarında etkin ve hızlı tepki verilmesi, stres yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı konusunda daha geniş kitleler eğitilmiş olur.